Αυτό το video απευθύνεται σε σχετικά προχωρημένους ελληνόφωνους σπουδαστές ή μαθητές που θέλουν να κατανοήσουν πώς συντάσσονται οι χρόνοι στην Αγγλική. Πρόκειται για μια εισαγωγή (θα ακολουθήσουν και άλλα επεξηγηματικά videos) σε βασικές αρχές που διέπουν την κατασκευή των χρόνων των ρημάτων. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στην κατανόηση, απορρίπτοντας λογικές απλής παράθεσης κανόνων και παπαγαλισμού.