Προσπαθώντας να κατανοήσουμε τη θεωρία, μπορούμε να αποφεύγουμε τη στείρα μελέτη. To "will" του Future Simple έχει κοινή ρίζα με τη «βούληση». Αυτό βοηθάει πολύ!