Το γερούνδιο ίσως δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζουμε. Στην ουσία είναι ένας ρηματικός τύπος που έχει ρόλο ουσιαστικού στη σύνταξη, όμως αυτό δεν είναι πάντοτε εμφανές. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη λειτουργία του, έτσι ώστε να αποφύγουμε τη στείρα μελέτη και την παπαγαλία.