Το video αυτό απευθύνεται σε σχετικά προχωρημένους σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας. Εστιάζει στους perfect χρόνους και στο πώς μπορεί κανείς να κατανοήσει τη χρήση και την κατασκευή τους χωρίς στείρα μελέτη και παπαγαλισμούς.