Υπάρχει τρόπος να προσεγγίζουμε το λεξιλόγιο της ξένης γλώσσας χωρίς να καταφεύγουμε στη στείρα μελέτη και την παπαγαλία. Το συγκεκριμένο video αναφέρεται σε κάποια phrasal verbs και πιθανούς τρόπους προσέγγισής τους.